రాజధాని ట్రైను

Posted on

సెప్తంబర్ నెల. దసరా సెలవలు. పిల్లలు సెలవలై పోఇంతర్వాత మళ్ళి కాలేజీలకు తిరిగివెళ్ళే టైం.
నేను నా బిజినెస్స్ పనిమీద ఢిల్లీ వెళ్ళి తిరిగి రావటానికి ఢిల్లీ హైదరాబాద్ రాజధాని ట్రైన్లో టు టైర్ కోచ్లో బుకింగ్ చేసుకున్నాను. స్టేషన్ కు చేరి నా సీట్కింద నా సూట్కేస్ పెట్టి, ఇంకాటైం ఉందికదా అని ప్లాట్ఫార్మ్ మీద నుంచున్నాను. చార్ట్ మీద నా పేరుచూచేప్పుడు నా పైనా కిందా ఎవరున్నారో అని చెక్ చేసాను. నా పక్క సీట్లో నిర్మల 22 అని పేరు ఉన్నది. మిగతా రెండు సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నై.

నెక్స్ట్ హాల్ట్లో ఎవరైనా ఎక్కుతారేమోఅని అనుకున్నాను. ఖాళీగా నుంచోటమెందుకని ఓకప్పు కాఫీతీసుకొని నెమ్మదిగా సిప్ చేసుకుంటున్నాను. సగం తాగేను, ఒక అమ్మాయి సూట్కేస్ లాక్కుంటూ నేనున్న బోగీదగ్గరకు వచ్చింది. సూట్కేస్ బోగీలోకి ఎక్కించటానికి కశ్టపడుతున్నది. నేను ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళి నా కాఫీ కప్పు ఆమెచేతిలోపెట్టి ఆమె సూట్కేస్ ఎత్తి బోగీలొ పెట్టాను. ఆమె థేంక్స్ చెప్పి కాఫీకప్పు నాకు ఇవ్వబోయింది.
“ప్లీజ్ హొల్డ్ ఆన్. వాట్ ఇస్ యౌర్ బెర్త్ నుంబెర్? ఈవిల్ల్ పుట్ ఇట్ దేర్.” అన్నాను.

ఆమె నా పక్క సీట్ నెంబర్ చెప్పింది. నేను “ఓకే యూ అరె మిస్స్ నిర్మలా?” అన్నాను. ఆమె మొహంలో సర్ప్రైసె కనపడింది. నేను సూట్కేస్ ఆమె బెర్త్ కింద పెట్టి నా కాఫీ కప్పు తీసుకున్నాను. నేను మళ్ళీ కిందికి దిగి ఇంకొక కప్పు కాఫీ తెచ్చి ఆమె చేతికిచ్చాను. ఆమె “వ్హై దిస్?” అన్నది.
“ప్లీజ్ రిలాక్స్ వీ అరె కొ ట్రావెల్లెర్స్ టిల్ల్ హైదరబాద్. ప్లీజ్ టెకె దిస్. ఐ యాం రామి రెడ్డి. గొఇంగ్ బేక్ టు హైదరబాద్ అఫ్టర్ మై వర్క్ హియర్. హోప్ యు విల్ల్ నొట్ గెట్ బొర్డ్ బై మై కంపనీ” అన్నాను.
ఆమె కొంచెం మొహమాటపడుతూ కాఫీ తీసుకుని డబ్బులివ్వబోయింది.
“కెన్ యూ టాల్క్ తెలుగు?” అని అడిగా.
“యెస్. ఇ అం ఫ్రం తెలంగాణా.”
“బట్ మీరు ఇక్కడి పంజాబీ అమ్మాయేమో అనుకున్నాను. మీ భాష, మీ గెటప్ ఒక్కరిగా ట్రావెల్ చేసే ధైర్యం, మీ కాంప్లెక్షన్ అన్నీ ఇక్కడివాళ్ళ లాగా ఉన్నై” అని చాలా కాంప్లిమెంట్లు కుమ్మరించాను.
ఆమె చాలా మొహమాటపడుతూ “మీకు నా పేరు ఎలా తెలిసింది?” అన్నది.
“అసలు మీ నిర్మలమైన మొహం చూచి అనుకున్నాను. తర్వాత రిజర్వేషన్ చార్ట్ చూచి కంఫర్మ్ చేసుకున్నాను.” అని ఇంకొక కాంప్లిమెంట్ విసిరాను. ఆమె నెమ్మదిగా కాఫీ సిప్ చెయ్యటం మొదలుపెట్టింది.
“మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారా లేక చదువుకుంటున్నారా?” అని అడిగా.

“నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. ఆరునెలలక్రితం సాఫ్ట్వేర్ కంపనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది.
నాచైల్డ్ హుడ్ అంతా ఇక్కడే గడిచింది. అందువల్ల కొంత మాట, బిహేవియర్ లో తేడా వచ్చి ఉండచ్చు. కాని నేను పక్కా తెలంగాణా పిల్లనే!’
మాటలలో ఎక్కడ ఉద్యోగం, ఎక్కడ నివాసం మొదలైన వ్షయాలు వచ్చినై. తన ఉద్యోగం హైటెక్ సిటీ లో. ఉండటం ఇంకొక అమ్మాయితో షేరింగ్ అకామడేషన్. భోజనం కొన్నిసార్లు వొండుకోవటం, కొన్నిసార్లు టిఫ్ఫిన్ తెప్పిచుకోవటం మరికొన్ని సార్లు ఆఫీస్ కేంటీన్లో నే తినటం…అలా జరిగిపోతున్నది. ప్రస్తుతం వర్క్ ఫ్రం హోం లో ఢిల్లీ నుంచే పనిచేసుకుంది. కానీ ఇప్పుడు కంపెనీ వారానికి కనీసం మూడురోజులన్నా అటెండెన్స్ కంపల్సరీ చేసారు. అందుకని తప్పక హైదరాబాద్ రావలసి వచ్చింది. తనకింకెవరన్నా చుట్టాలు హైదరాబాదులో ఉన్నారా అని అడిగాను. తనకు ఎవ్వరూ లేరని చెప్పింది. నాకు ఒక పాజిటివ్ పాఇంట్ దొరికింది.

తనుకూడా నన్ను “మీరేమి చేస్తారు” అని అడిగింది.
“నేను బిజినెస్స్ చేస్తుంటాను” అని చెప్పాను. “ఏం బిజినెస్స్?” అని అడిగింది. నేను కంపనీ పేరుచెప్పి అక్కడ మర్కెటింగ్ మేనేజర్ ని అని చెప్పాను. “ఈ పేరు ఎక్కడో విన్నట్లున్నదే! వారు ఏం ప్రొడక్ట్స్ చేస్తారు?” అని అడిగింది.
నేను, “మా కంపెనీ ఫేమిలీ ప్లానింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అంద్ ఏదల్ట్ ఉసె ప్రాడక్ట్స్ చేస్తారు. నేను ఇక్కడికి మా ప్రాడక్ట్స్ ప్రొమోట్ చెయ్యటానికి బిజినెస్స్ ట్రిప్ మీద వచ్చాను.”

“ఓ!” అన్నది.
“మీరు ప్రాడక్ట్ డెటైల్స్ అడగలేదే! మీకు ఏమైనా కొంచెం ఐడియ ఉన్నదా?” అని అడిగాను.
ఆమె చాలా బ్లష్ ఐంది. “నాకు పెద్ద ఐడియా లేదండీ” అన్నది.
“ఏక్చూల్గా మీకు ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన ఏజి. రేపు మీకు మేరేజ్ ఐతే మా ప్రాడక్ట్స్ అవసరమౌతై కదా? అలా కాకుండా మీరు మేరేజ్ మీ కెరీర్ ఇంప్రొవ్మెంట్ కోసరం డిలె చేసుకున్నా కూడా మా ప్రాడక్ట్స్ బాగా రెలేక్స్ అవ్వటానికి బాగా ఉపయోగ పడుతై”
” రెలేక్సేషన్ ఒక మెంటల్ కండిషన్ కదా? అది యోగా, మెడిటేషన్ వల్ల ఔతుంది. దానికి ఉపయోగ పడే ప్రాడక్ట్స్ ఏముంటాయి?” అన్నది.

“మీకు యోగా గురువులు ఏ విషన్నే చెప్తారు. కాని ఎవరన్నా డాక్టర్ ని అదిగితే, దానివల్ల కొంచెం మైండ్ కంట్రోల్ ఔతుండి కాని ఫిసికల్ డెమండ్స్ ఆఫ్ థె బాడీ ఎలా తీర్చగలరు? అక్కడ మా ప్రాడక్ట్స్ చాలా ఉపయోగ పడతై” అన్నాను. నేను ఈ ఫీల్డ్ లో తిరిగి తిరిగి సెక్స్ విషయాల మీద ఫ్రీగా మాట్లాడటం అలవాటైంది.
ఆ అమ్మాయి కార్నర్ ఐంది. అటువంటి ప్రాడక్ట్స్ ఏమిటీ, వాటివల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటీ మొదలైన విషయాలు కుతూహలం కలిగిస్తాయి కాని అడగటానికి వేనిటీ అడ్డుపడుతుంది.

నిర్మల మాట మార్చి, ” సరే, మీ జాబ్ కాక ఇంకేమైనా హాబీ ఉన్నదా?” అని అడిగింది.
” నాకు స్టోరీ రైటింగ్ హాబీ నండి” అన్నాను.
“ఏ సబ్జెక్ట్ మీద రాస్తారు? రొమేన్సా, సోషలా, ఎడ్వెంచెరా?”
నేను ఆ డెటైల్స్ అడగవాకండి. అది వింటే మీరు నాతో మాట్లాడటం మాని ఇంకో సీటుకు మార్పించుకుంటారు!” అన్నాను.
“నేను అంత పిరికిదానిని కాదులేండి. ఇవిగాక ఇంక వేరే సబ్జెక్ట్స్ స్టోరీ రాయటానికి ఏముంటై?
“మీరు అఫ్ఫెండ్ అవ్వనంటే చెప్తా. లేకపోతే ఇక్కడే ఆపేద్దాం. పోనీ మీకున్న హాబీస్ ఏమిటి?” అని అడిగాను.
“నేను ముందర అడిగాను. మీరి చెప్పండి నేను అఫ్ఫెండ్ అవ్వనులేండి. నా హాబీస్ నేను తర్వాత చెప్తాను” అన్నది.
” నా ప్రొఫెషన్ ఏడల్ట్ వాడే వస్తువులు, నా హాబీ ఏడల్ట్లు చదివే స్టోరీ రైటింగ్స్!”
“ఏం ప్రొఫెషన్ బాబూ? కొత్త వాళ్ళతో ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా రైజ్ చేస్తారు? చాలా మందికి ఈ విషయాలు మాట్లాడటానికి వేనిటీ అడ్డువస్తుందికదా?”
“ఇనీషిఏట్ చేసినతర్వాత ఒపెన్ గా మాట్లాడటానికి కొంచెం హెజిటేట్ చేస్తారుగాని, తర్వాత మీలాగా చదువుకున్నవారు, ప్రొఫెషన్ లోఉన్నవారు చాలా ఇంటెరెస్ట్ తీసుకొని మాట్లాడతారు. సర్ప్రిజింగ్ ఫేక్ట్ ఏమిటంటే, చాలామంది ఏడల్ట్స్ కి కూడా మన బాడి ఏమిటి, మన అవసరాలు ఎలా తీర్చుకోవాలి అన్నవిషయాల మీద కొంచెం కూడా అవగాహన లేకపోవటం! చాలా మంది సెక్స్ అన్నపదాన్ని ఒక టేబూగా భావించుతారు. నిజం చెప్పాలంటే మన జీవితాలన్నీ, మన్ హేపీనెస్స్ అంతా మన సెక్స్ లైఫ్ మీద చాలా ఆధార పడి ఉంది. ఈ హొప్ యూ ఎగ్రీ విథ్ మి.”
” నాకు ఇంకా ఆ అవసరం రాలేదులేండి. వచ్చినప్పుడు చూద్దాము” అన్నది.
“అదే మీ అపోహ. మీ బాడీ నీడ్స్ ని మీరు ఎలా సేటిస్ఫై చేస్తున్నారు? అలా సేటిస్ఫై చేసుకోటానికి ఉన్న సాధనాలు ఏమిటి, వాటిని ఎలా వాడుకోవాలి మొదలైనవి.
“మీరు ఏమనుకోకపోతె ఒక ప్రశ్న డైరెక్ట్ గా అడుగుతాను. ఆనెస్ట్ గా సమాధానం ఇవ్వండి. నాకు చెప్పలేక పోతే మీమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోడి. మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టేండింగ్ లో ఉన్నారనేది తెలిసిపోతుంది. మీకు ఏ పరిస్తితిలో ఐనా సెక్ష్ కావాలని అనిపిస్తే, మీకున్న ఆప్షన్స్ ఏమిటి. ఆ సెక్ష్ కోరికను తీర్చుకొని ఆనందించే బదులు దానిని అణగదొక్కి మిమ్మల్ని మీరు డిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా లేదా? దాన్ని అణగ తొక్కి ఆ కోరిక నుంచి బైటపడటానికి ఎంత బాధ పడుతున్నారు? ఎప్పుడైనా అలోచించారా? మీరు నిజంగా ఆనెస్ట్గా జవాబు నాకు చెప్పలేరు? కదా?”
“మీరు చాలా పెర్సనల్ క్వస్చెన్ వేసారు. మీరు అడిగిన ప్రశ్న చాలా రియల్. కాని ఇది ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేసే టాపిక్ కాదు కదా?”
“ఈ ప్రాబ్లెంస్ నుంచి బైటపడటానికి మాదగ్గర కొన్ని సొల్యూషన్లు ఉన్నై. సేఫ్ అంద్ హెల్థీ”
ఇంతలో డిన్నర్ బుకింగ్ కోసరం కిచెన్ కార్ వాడు వచ్చాడు. నేను చెప్పబోతుంటే నిర్మల, రెడ్డిగారూ, మీరు ఏమీ అనుకోకపోతే ఏమీ ఆర్డర్ చెయ్యవద్దు. మా వాళ్ళు నాకు చాలా పేక్ చేసారు. ఇద్దరం షేర్ చేసుకుందాము. మీకు తక్కువైతే అప్పుడు తెప్పిచ్చుకోవచ్చు. అన్నది.
“మిరిస్తానంటే నే నొద్దంటానా?” అని కొంచెం మిస్చీవియస్ గా స్మైల్ చేసాను.
డిన్నర్ ఐండి. “మీ మదర్ చాలా టేస్టీగా వంట చేసారు.”
“మా మదర్ కి వొంట్లో బాగ్లేక నేనే చేసానండి” అన్నది.
“ఐతే మీ వుడ్బి చాలా హేపీ పెర్సన్ అండి! మంచి చదువు, వుద్యోగం, చక్కదనం అండ్ మంచి వంట చేసే పార్ట్నర్ లైఫె లో దొరికితే అంతకన్న అద్రుష్టం ఏముంటుందండీ?” అన్నాను.
“మీరు మరీ మరీ పొగడేస్తున్నారు. నేను మీరన్నత గొప్పదానిని ఏమీ కాదు.” అన్నది.
“మీరు ఏమనుకోనంటే ఇంకొక చిన్న కాంప్లిమెంత్! అన్నీ వుండి, ఏమీలేదని అంత అణకువగా ఉండటం కూడా చాలా పెద్ద క్వాలిటీ కదండి…దానినే హ్యుమిలిటీ అంటారుగదా!” అన్నాను.
“సరే మీరు రైటర్ ని అన్నారుకదా. ఏదైనా ఒక స్టొరీ ఉంటే నాకు ఫార్వార్ద్ చెయ్యండి. పడుకునేముందు ఏమన్నా చదవటం నాకు అలవాటు.” అనది.
“ఏమన్నా చదవటం వేరు. నా స్టోరి చదవటం వేరు. నేను ముందరే చెప్పాను. నా కధలన్నీ ఎడల్ట్ స్టోరిస్. చదివి నన్ను తిట్ట కూదదు! అల్లా ప్రామిస్ చేస్తేనే ఫార్వర్ద్ చేస్తాను.”అన్నాను.
“సరే, నేనేమి చిన్న మినర్ని కాదుగదా. ఒకటి సేంపిల్ కి ఫార్వర్ద్ చెయ్యండి. చూద్దాము” అన్నది.
నేను నా లేప్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఆమె ఐడి కి ” కమెశ్వరి సొంత కధ” ఫార్వర్ద్ చేసాను.
నిర్మల చదవటం మొదలు పెట్టింది. నేను ఏదో పన్ చేసుకుంటున్నట్లు నా లేప్టాప్ లో మరో కధ రాయటం మొదలుపెట్టాను. నిర్మల ముఖ కవళికలు ఓ కంట కనిపెడుతునేఉన్నాను. నిర్మల్ మొహం, బుగ్గలు ఎర్రబడటం, మధ్య మధ్యలో నా వైపు చూడటం నేను చూస్తునే ఉన్నాను. ఈ కధ కొంచెం పెద్దది. అందువల్ల కొంచెం తైం పట్టింది.
కధ చదివి, లేప్టాప్ మూసేసి నావైపు చూచింది. ళేషి తాఇలెట్ వైపు వెళ్లింది.
“చిక్కింది రా పిట్ట రామీ” అని నన్ను నేను కాంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాను.
ఓ ఐదు నిమిషాలలో వచ్చి కూర్చుంది. నేను ఆమె వైపు చూచి, “ఎలా ఉన్నది నా స్టొరీ రైటింగ్” అన్నాను. ఆమె బాగా బ్లష్ ఐంది. ఏమీ మాట్లాడలేదు.
“మీకు నచ్చినట్లు లేదు. అందుకనే ముందరే చెప్పాను. నావి ఎడల్ట్ కధలు అని. ఇవి చదవటానికి కొంత ఇంటెరెస్ట్, కొంత క్యూరియాసిటీ ఉండాలి. అప్పుడే ఎంజాయ్ చెయ్యగలరు” అని ఆమె ఏదో ఇమ్మెచ్యూర్ పిల్ల లాగా కొంచెం డౌన్ గ్రేడ్ చేసి మాట్లాడాను. అది తనకు కొంచెం తగిలింది.
“నేనేమీ అంత ఇమ్మెచ్యూర్ పిల్లని కాదులేండి. అని “మీ స్టొరీ చాలా బాగుంది. నర్రేటివ్ చాలా స్మూత్ గా ఉన్నది. ఫ్లో చాలా బాగున్నది. కానీ రియాలిటీకి కొంచెం దూరంగా ఉన్నదేమో అనిపిస్తున్నది.” అన్నది.
ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టొరీ రియాలిటీకి దూరమో ఇడెంటిఫై చెయ్యగలరా? నెక్స్ట్ కధలో ఇటువంటి సజెషన్ ఇన్ గుర్తు పెట్టుకుంటాను” అన్నాను.
“అసలు ఎవరఈనా మీస్టొరీ హీరోఇన్ లా అనుకుంటారా? ఈ డొ నట్ థింక్ సొ!” అన్నది.
“మీరు మొత్తం స్టొరీ సీక్వెన్స్ చూడండి. ఒక పెళ్ళిగాని పిల్ల, ఒక రోమంటిక్ ఓల్డ్, బట్ లైవెలీ అండ్ మెంటల్లీ యంగ్ కపుల్ కంపనీలో ఎలా ఇంఫ్లుఎన్స్ అవుతుందో ఆలోచించారా? వాళ్ళ ఏక్షన్స్ కి ఎలా ఎగ్జైట్ ఔతుందో ఆలోచించారా? అండుట్లో ఆ బామ్మగారు వచ్చి కామూని ఏదన్న సినిమా చూపించమని అడగటం, ఆ రిబ్బన్ కట్టింగ్ ఫిల్మ్ చూడటం, తర్వాత ఎగ్జైట్ ఐన కామూకి ఐలాంటి ఇడియా రావటం ఏమైనా ఇల్లాజికల్ గా ఉన్నదా? చెప్పండి”

“ఏమో నాకు తెలియదు.” అన్నది
ఈ టాపిక్ ని ఇంకొక ఏంగెల్ లో ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు. ఈ కధ చదివేరు. ఆనెస్ట్ గా చెప్పండి. మీరు ఎగ్జైట్ ఐనారుకదా? ఇప్పుడు మీకు మీ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తూ తీర్చుకొనే అవకాశం కాని, ఏదైనా గాడ్జెట్ కాని ఉంటే మీరు ఎంజాయ్ చెయ్యకుండా ఉండగలరా? ఆనేస్ట్ గా చెప్పండి” అన్నాను.
నిర్మల బుగ్గలు ఇంకా ఎర్రబడ్డై. తల దించుకొని ” ఔననుకోండి” అన్నది.
“ఔనంటే సరిపోదు. కొంచెం ధైర్యం కూడా కావాలి ఎంజాయ్ చెయ్యటానికి.” అన్నాను.
అది సర్రని తల ఎత్తి “ఏమిటీ మీరనేది?” అన్నది.

నేనంటున్నది మీదగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నై. ఒకటి మీరు ఉన్న కంపనీని ఉపయోగించుకొని మీ ఎగ్జైట్మెంట్ ని ఎంజాయ్ చెయ్యటమా? రెండు. మీకు ఈష్టమైతే నాదగ్గర ఒక గాడ్జెట్ ఉంది అది ఇస్తాను. మీరు వాడుకొని రెలేక్స్ అవ్వండి. దీనిని వైబ్రటర్ అంటారు. మీరు స్విచ్ ఆన్ చెయ్యంగానే అది వైబ్రేట్ ఐ మీకు ప్లెజర్ కలిగిస్తుంది” అన్నాను. అని ” ఇవ్వనా? మీకు ఇది కాంప్లిమెంట్ గా నా తరఫున ఇస్తాను.
“చీ నాకూ ఏ గాడ్జెటూ అక్కరలేదు.”
“ఐ అం థ్రిల్లెడ్ దట్ యూ హేవ్ చోసెన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్!” అన్నాను.
నిర్మల సిగ్గుతో తల వొంచుకొని, “నాకు గాడ్జెట్ వొద్దంటే మీరనుకున్నది కాదు.” అన్నది.
“ఐతే మీ ఎగ్జైట్మెంట్ ని కిల్ల్ చేస్తారా?”
“నేనట్లా అనుకోలేదు.”

“కొంచెం ధైర్యం చేయ్యండి. మీ సెలెక్షన్ కరెక్టే. డైరెక్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్ ఎని డే బెట్టెర్ దేన్ ఎ గద్జెట్.” అంటూ నేను ఆమె పక్కకు చేరాను.
నిర్మల కొంచెం బెదిరింది.
“ఇక్కడా? ఈ ఓపెన్ కోచ్ లోనా?” అన్నది.
“మీరేమీ భయపడవాకండి. ఈ బొగీ మొత్తం లో ఆక్యుపేషన్ చాలా తక్కువ. మొత్తం ఓ ఇరవై ఉన్నారు. దాంట్లో సొగం ముసలివారు, ఫేమిలి వాళ్ళు. అందరూ దాదాపు నిద్రలోకి పొయ్యారు. మనకు కర్టెన్ వేసుకుంటే అసలు భయమే ఉండదు.” అంటూ ఆమె బుజం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కొన్నాను.
“నాకు భయంగా ఉంది రెడ్డిగారూ. నేనెప్పుడూ ఈ పని చెయ్యలేదు.”

భయపడకండి. ఏపనికైనా ఒకసారి మొదటిసారి ఉంటుందికదా? మీరు ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్లో చేసుకుంటే ఇక జీవితమంతా గుర్తు ఉండిపోతుంది. ఇన్ ఫేక్ట్ యూ షుడ్ నాట్ మిస్స్ ది ఆపర్ట్యూనిటి.” అంతూ ఇంకొంచెం దగ్గర్కు లాక్కొని గట్టిగా కావలించుకున్నాను. తను చాలా ముడుచుకు పోయింది. నేను గట్టిగా కౌగిలి బిగించి ఆమె తలపైకెత్తి ఆమె పెదాలమీద ముద్దుపెట్టుకున్నాను. ఆమె చూపులు అన్నీ కర్టెన్ వైపు ఉన్నాయి. నేను లేచి కర్టెన్ రెండువైపులా పూర్తిగా మూసి క్లోస్ చేసాను. అప్పటికే నా మొడ్డ బాగా గాలిపోసుకోని పేంట్ ని తోసుకుంటూ ఎత్తుగా లేపింది. నేను నిర్మలని నుంచోపెట్టి, భయపడితే ఏమీ సాధించలేమండి. కమ్మాన్. జస్ట్ ఒపెన్ అప్. దిస్ షుడ్ నట్ బి అ వన్ సైడెడ్ అఫ్ఫైర్.” అంటూ ఆమెని మళ్ళీ గట్టిగా కావలించుకొని ఆమె పెదాల మీద గట్టిగా ముద్దుపెట్టి నా నాలికను ఆమె నోట్లోకి తోసి కెలికాను. ఆమె లైట్వైపు చూచింది. నీను కేబిన్లో ఉన్న రెండులైట్లూ ఆఫ్ చేసాను. కేబిన్ లో దాదాపు చీకటైపోయింది. నేను మళ్ళీ ఆమె ను లిప్లాక్ చేసి నా చేత్తూ ఆమె సన్నుమీద నెమ్మది నెమ్మదిగా నొక్కుతూ రుద్దానూ. ఆమె సళ్ళు బిగుసుకున్నాయి. నా చేత్తో ఆమె పిర్రలను నిమురుతూ నా మొడ్డమీదికి గట్టిగా నొక్కాను. ఆమె వేడెక్కుతున్నది కాని ఇంకా
పూర్తిగా తన హెసిటేషన్ నుంచి బైటికి రాలేదు. నేను ఆమెను మళ్ళీ లిప్లాక్ చేసి ఆమె సళ్ళను పిసుకుటూ గట్టిగా హగ్ చేసుకున్నాను. “కమాన్ నిర్మలా ఓపెన్ అప్. దెన్ ఒన్లి యు కెన్ ఫుల్లీ ఎంజాయ్.” అంటూ ఆమె మెడమీద చెవులకిందా ముద్దులు పెట్టాను.

మీకందరికీ తెలుసుకదా…అమ్మాయికి చెవులకిందా, మెడ రెండుపక్కలా ఎరోటిక్ జోన్స్ ఉంటాయి.
అలా కిస్స్ చేస్తూ దానిని గట్టిగా హగ్ చేస్తూ నెమ్మదిగా దాని కమీజ్ లోపలికి చెయ్యి పెట్టాను. తను నా చెయ్యి లాగేసి “ప్లీజ్ రెడ్డిగారు” అన్నది.
“మనం ఇప్పుడు జస్ట్ సెకెండ్ స్టెజ్ లోనే ఉన్నాము. ఇంకా రెండుమూడు స్టేజ్ లు ఉన్నే. లెట్ అస్ మువ్ ఫార్వర్డ్.” అంటూ నా చెయ్యిని మళ్ళీ తన కమీజ్ నుంచి లోపలికి దూర్చి దాని సళ్ళు నిమిరాను. దాని సళ్ళు బాగనే గట్టిపడ్డై. నేను దాని బుడిపెలు రుద్దుతూ దాని నోటిమీద ఇంకా గట్టిగా లిప్లాక్ చేసాను. అది కొంచెం రెలేక్స్ ఐంది. ఈసారి నేను నా చెయ్యిని దని కమీజ్ కిందనుంచి లోపలికి పెట్టి సళ్ళదాకా పైకి చేసి దాని సళ్ళని బ్రా కిందనుంచి లోపలికి తోసాను. దాని సళ్ళు భలే మంచి సైజ్ లోఉన్నై. బాగా వేడెక్కి గట్టిపడ్డై. నా రెండువేళ్ళతో దాని ముచ్చికలను కొంచెం కొంచెం నొక్కాను. దాని చెయ్యిని నా నడుముమీద వేసుకొని,” ఐ యాం ఆల్ యువర్స్. కమ్మన్ ఎంజాయ్!” అంటూ నా పట్టు బిగి . తను అప్పటికి తన చేత్తో నా నడుము తనవైపు నొక్కుకున్నది. కాని దాని చూపులన్నీ కర్టెన్ వైపే ఉన్నై. నేను నెమ్మదిగా దాని వీపు కర్టెన్ వైపు తిప్పి సళ్ళమీద ఉనా చెయ్యి దాని వీపుమీదికి తీసుకువెళ్ళి దాని బ్రా హుక్కులువిప్పేసాను. దానికి కొంచెం షాక్ అనిపించింది.
డోంట్ వర్రీ, మళ్ళీ హుక్కులు పెట్టుకోవచ్చులే” అని మళ్ళీ దాని సళ్ళమీద చేయ్యివేసి బాగా పిసికాను. దాని వీపంతా తడుముతూ లిప్లాక్ బిగించి దానిని నా వైపు బలంగా నొక్కుకున్నాను.

అదికూడా నా లిప్లాక్ ఎంజాయ్ చెయ్యటం మొదలుపెట్టింది. నా రెండో చెయ్యిని దాని కాళ్ళ మధ్యలోకి పెట్టి దాని పూకుని పైజమా మీదనుంచే గట్టిగా ముద్ద చేస్తున్నట్లు పిసికాను. అది తన గుద్దను కొంచెం వెనక్కి చేసి నా చేతిని లాగటానికి ప్రయత్నం చేసింది. నా చెయ్యి ఇంకా గట్టిగా దాని పూకు మీద బిగించాను. ఆ ప్రెజర్ కి దాని క్లిత్ కూడా బాగా నొక్కుడుపడింది. అప్పుడు దానికి ఇంకొంచెం ఎగ్జైట్మెంత్ ఎక్కువైంది. నా చేతిని లాగే ప్రయత్నం వొదిలేసింది. నేను నా లిప్లాక్ లూస్ చేసి నా తలను దాని సళ్ళమీదికి తీసుకెళ్ళి నా చేత్తో బ్రాని పైకి లేపి నా నోటిటో దాని సళ్ళు చిన్నగా కొరికి నా నోట్లోకి లాక్కొన్నాను. నా లాలాజలంతో దాని కమీజ్ కొంచెం తడిసి నా నోటితో దాని బుడిపలు కెలికాను. ఇప్పుడు తను పూర్తిగా మూడ్ లోకి వచ్చింది. నా చెయ్యి దాని సల్వార్ ముడి దగ్గరకు పెట్టాను. అది మళ్ళీ “రెడ్డిగారూ, ఐ అం స్కేర్డ్. ప్లీజ్ లెట్ అస్ స్టాప్ దిస్ ఫర్ నౌ.”
“సీ మై ఫ్రెండ్. నీవు ఇంకేప్పుడో ఈ స్టేజికి వస్తే స్కేర్ అవ్వకుండా ఉంటానంటే ఇప్పుడు నేను ఆపేస్తాను. కాని ఎప్పుడు మొగ వానితో ఫస్త్ టైం ఈస్టేజికి వస్తావో అప్పుడు స్కేర్ ఉండనే ఉంటుంది. సో, గేదర్ యువర్ కరేజ్ అండ్ గొ ఎహెడ్ అండ్ ఎజాయ్ ద మొమెంట్. డోంట్ బి ఎ టిమిడ్ స్కూల్ గర్ల్!” అని కొంచెం రెచ్చగొట్టాను.
అప్పుడు నేను దాని నాడా లాగేసి దాని సల్వార్ ని కిందికి లాగి దాని పూకులో వేలు పెట్టాని అక్కడ బాగా తడి ఐంది. నా వేళ్ళతో దాని గొల్లిని కొంచెం కొంచెం పిసుకుటూ రెందోచేత్తో దని సన్ను పిసుకుతూ నా లిప్లాక్ సాగించాను.

దానిని నెమ్మదిగా బెర్త్ మీదకి వాల్చి దాని కమీజ్ ని కొంచెం పైకెట్టి దాని పూకు మీద నా నోటితో ముద్దుపెట్టి “యు హేవ్ అ వండర్ఫుల్ కంట్. ఎంజాయ్ ఎస్ మచ్ ఎస్ యూ కేన్. ఐ విల్ల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు గివ్ యూ ఎ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. జస్ట్ ఓపెన్ అప్ అండ్ ఎజాయ్ వాట్ ఐ ఏం డూఇంగ్ అండ్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్.” అంటూ దాని పూకు రెమ్మలు విడదీసి నా నాలికతో దాని పూకు నాకటం మొదలుపెట్టాను. అది బాగా వేడెక్కి పోయింది. ఇంతకుముందు, నేనిచ్చిన “కాము” కధలో పూకు నాకించుకోవటం, మొడ్డ కుడవటం అన్నీ చదివింది. అందువల్ల నేను దాని పూకులో నాలిక తో కెలుకుతూ ఉంటే ఏమీ అభ్యంతరం చెప్పలేదు సరికదా, తన చెయ్యి నా తలమీద పెట్టి నొక్కుకున్నది. అలా కొంచెంసేపు దాని పూకు నాకేసరికి దానికి ఒకసారి భావప్రాప్తి కలిగింది.
నేను నుచొని నా పేంట్, ఔడర్వేర్ విప్పి నా మొడ్డని బైటికి తీసాను. దానికి చూపించి,” చూడు ప్రమీ, ఇది నా మొడ్డ. నీవు దీని ఇప్పటి ఫార్మ్ చూసిఉండక పోవచ్చు. కానీఇప్పుడు అసలు పాత్ర దీనిదే! నీవు ఇంతవరకు ఎవ్వరితోనూ దెంగించుకోలేదని చెప్తున్నావుకదా…సో నీ కన్నె పొర ఇంటేక్ట్ గా ఉండి ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు నా మొడ్డని నీ అందమైన పూకులో దింపినప్పుడు నీ కన్నె పొర చినిగి పోతుంది. అప్పుడు నీకు నొప్పి అనిపిస్తుంది. అది ఇప్పుడు కొంచెం భరిస్తే తర్వాత నీకు ఎప్పుడు సెక్స్ చేసినా స్వర్గ సుఖం అనుభవిస్తావు. సో డు నాట్ గెట్ స్కేరెడ్ అండ్ ట్రై టు బేర్ ద పైన్ ఫర్ అ లిట్టిల్ వైల్!” అని నా బ్రీఫ్ కేస్ నుంచి ఒక కండోం తీసి నా మొడ్డాకి తోడిగి “ఐ యం శూర్ యూ నో అబౌట్ ద కండొం. దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్రెవెంటింగ్ ప్రెగ్నెన్శీ. ఓ కే?” అన్నాను.

అది కళ్ళుపెద్దవి చేసి. “ఇట్ ఇస్ సో బిగ్! కెన్ ఇత్ ఎంటర్ మై కంట్?”
“శ్యూర్. జుస్ట్ వాచ్. అంటూ దాని పూకు మీద మళ్ళీ ముద్దుపెట్టి దాని చిల్లిలో నాలికతో కెలికి నేను దాని పక్కకు చేరి దాని మీదకు నా మోకాళ్ళమీద లేచి దాని కాళ్ళు రెండూ వెడల్పు చేసి నెమ్మదిగా నా మొడ్డను దాని పూకు మీద, క్లిట్ మీద రుద్ది కొంచెం దాని పూకులోకి పెట్టాను. అది చెయ్యి అడ్డం పెట్టి వెనక్కితోసింది. నేను దాని చెయ్యిని పక్కకు లాగి ఇంకొంచెం లోపలికి తోసాను. అది “రెడ్డిగారు,ప్లీజ్ నొప్పిగా ఉన్నది.” అన్నది. నేను దాని పెదాల మీద ఒక ముద్దిచ్చి, “నీకు ముందరే చెప్పానుకదా. ఇప్పుడు కాకపోటె ఎప్పుడైనా ఈ నొప్పి భరించక తప్పదు. సో నువ్వు ఇప్పుడు ప్రెపేర్ ఔతే నీనొప్పి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. అంతూ దాని నోటిమీద నా నోరు పెట్టి గట్టిగా బిగించి, నా మొడ్డని ఒక్క ఊపుతో లోపలికి దించేసాను. దాని గొంటులోనించి వచ్చే “అమ్మా నొప్పి” అనే కేక దాని గొతుకలోనే ఉండిపోయింది. అలా మొత్తం మొడ్డని దాని పూకుకోకి దింపేసి అలా కొంచెం సేపు అతుక్కు పోయి లోపలే ఉంచేసాను. దాని నొప్పి కొంచెం తగ్గిందని పించిది. అప్పుడు నెమ్మది గా దెంగటం మొదలుపెట్టాను. నా దెంగుడికి రాజధాని కదలిక బాగా హెల్ప్ చేసింది. అలాఒ కొంచెం సేపు దెంగేప్పటికి దానికి నొప్పి తగ్గిపోయి నన్ను గట్టిగా తనమీదికి లాక్కొని లిప్లాక్ ఇచ్చింది.
“సో నౌ యూ అర్ ఎంజాయింగ్! గొ ఎహెడ్ అండ్ గొ ఫుల్ బ్లాస్ట్! అప్పుడే పూర్తి మజా వస్తుంది. డోంట్ హోల్డ్ బేక్ ఎనీతింగ్. ఓ కే?” అంటూ దానిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ బాగా దెంగటం స్పీడ్ పెంచాను. అది తన రెండుకాళ్ళూ నా నడుముచుట్టు వేసి బిగించింది. నేను దాని సళ్ళు చీకుతూ బుడిపెను నా నాలికతో కెలుకుతూ దానికి పూర్తి భావప్రాప్తి కలిగించాను. నాకు కూడా డిస్చార్జ్ ఔతుందనిపించింది. ఇంక నా ఊపు స్పీడ్ రాజధానీ స్పీడ్ తో పోటీపడి కొన్ని నిమిషాల తర్వాత కార్చేసుకున్నాను.

అప్పుడు నా కండొం తొడిగిన మొడ్డని బైటికి
తీసి దాని మీద ఉన్న నెత్తురు మరకలు దానికి చూపించాను. అది కొంచెం సిగ్గుపడింది. నేను టాఇలెట్ కి వెళ్ళి కడుక్కొని వచ్చి నీర్మల పక్కన కూర్చొని, “నీరూ డియర్, ఈ హొపె యూ హవ్ ఎంజాయెడ్ యూర్ ఫస్ట్ ఫక్ వెరీ వెల్. దిస్ ఇస్ ద మొమెంట్ టొ రెమెంబెర్ ఫర్ లైఫ్! ఐ విల్ల్ బి అట్ సర్విసె ఎని టిమె యూ నీడ్ ఇట్.” అని దానిని మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ఆతర్వాత చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము. దానికి నా దగ్గర ఉన్న ఎడల్ట్ సెక్స్ ప్రాడక్ట్స్ చూపించాను. దానికి నా దగ్గర ఉన్న సాంపెల్ వైబ్రటర్ గిఫ్ట్ ఇస్తానంటే అది తీసుకోలేదు.
“ఓ కె. నీకు వైబ్రేటర్ వాడుకోవటం ఈష్టం లేకపోతే నా లైవ్ విబ్రేటర్ ఎప్పుడూ నీ సర్వీస్ లో ఉంటుంది. నిర్మొహమాటం గా వాడుకో వచ్చు!” అన్నాను. దానికి పూకు ఆకారం లో ఉన్న సెక్స్ టాయ్ చూపించాను. అది దాని చిల్లిలో వేలు పెట్టి “ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉన్నదో” అన్నది.

“సాఫ్ట్ నెస్స్ ఉంటుంది కాని, నీ పూకు లాగ చీకటానికి రుచిగా ఉండదు. నీ పూకు లో ఉన్న వెచ్చదనం దానిలో ఉండదు. ఏదో ఇంక గతిలేక దానిని వాడి కార్చుకోవ టం తప్ప దానిలో నిజమైన మజా రాదు.” అన్నాను.
అలా చాలాసేపు పక్క పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుతూ దాని సళ్ళు పిసుకుటూ దాని తొడల మధ్య కెలుకుతూ దానిని మళ్ళీ రెండో రౌండ్ కి తయారు చేసాను. అప్పటికి రాత్రి దాదాపు ఒంటిగంట ఐంది. దానిని నెమ్మదిగా వొప్పించి టాఇలెట్లోకి తీసుకెళ్ళి దానిని వొంగోబెట్టి కుక్క దెంగుడు దెంగాను. దానికి ఈ పొజిషన్ లో దెంగుడు బాగా నచ్చింది.
మాకు ప్రొద్దున బేరర్ టీ తీసుకువచ్చి లేపేదాకా నిద్ర మెళుకువ రాలేదు. పగలు మళ్ళీ దెంగటానికి వీలుకాలేదు.
నేను దానిని సికిందరాబాద్ నుంచి దాని ఫ్లేట్ దాకా దించి, నా మొబైల్ నంబర్ ఇచ్చి దాని నెంబర్ తీసుకొని వెళ్ళాను. మేము దాని ఫ్లేట్ చేరీప్పటికి దాని పార్ట్నర్ ఫ్లేట్ లో లేదు.

“నిరూ, ఇంకొక రౌండ్ వేసుకుందామా?” అని అడిగాను.
అది. “ఇప్పుడుకాదు. వొళ్ళంతా చికాకుగా ఉన్నది. ఇంకోసారి.” అన్నది. నేను దానిని హగ్ చేసి ఒక ముద్దు పెట్టి బయలుదేరాను.
ఆ తర్వాత నీరూతో దాదాపు చాలా వీకెండ్స్ దెంగుకునేవాళ్ళము. అది భలే రెస్పాన్స్ ఇచ్చేది.
ఫ్రెండ్స్, ఇదీ నా రాజధాని దెంగుడు కధ.
హైదరాబాద్ అమ్మాయిలు ఆంటిలు మీకు సెక్స్ చెయాలనుకుంటె నాకు ఇ మెయిల్ చెయండి నేను మీతో సెక్స్ చాట్ చెస్తాను లెదా డైరక్ట్ గా కలుదాం.
Gmail : [email protected]