మా అత్త బంగారం.

Posted on

మాదిపల్లెటూరు. ఇంటర్ కొరకు మొగలతూర్ వెళ్ళినాను .మా అత్తయ్య వాళ్ల ఇంటిలో వుండి కాలేజీకి వెళుతున్నాను. మా అత్తయ్యకు ౩౦ సంవత్సరాలు .చాల చాల బాగుంటుంది. చాల అందంగా,సెక్సీగా వుంటుంటుంది. నేను ప్రతి రోజు కాలేజీకి వెళుతున్నాను. నాకు ప్రతి రోజు చికెన్ ,మటనుతో ,భోజనం పెట్టుచున్నది. ఒకరోజు మా అత్తయ్య నా వద్దకు వచ్చింది .ఈరోజు నీవు కాలేజీకి వెళ్ళకు అన్నది . ఎందుకు అన్నాను. తరువాత చెప్పుతాను నీవు వెళ్ళకు అన్నది .నాకు విషయం అర్థం కాలేదు .సరేలే వెల్లనులే అన్నాను. మద్యానం నాకు మంచి భోజనం పెట్టింది. కొద్దిసేపటి తరువాత ,రాత్రి చాల సేపు చడువుకున్నవుగా ,కొద్ది సేపు పడుకోరాదా అన్నది .సరేలే అని గదిలోకి వెళ్లి పడుకొన్నాను. అత్తయ్య వచ్చి ఇక్కడ పడుకున్నవేమిటి ,మాగదిలో పడుకో అచ వున్నదిగా అన్నది. అత్తయ్య చెప్పింది వినాలిగా అని AC గదిలో పడుకున్నాను. అత్తయ్య గదిలోకి వచ్చింది.మంచంపై కూర్చున్నది.పక్కకు జరుగు నాకు కూడా నిదుర వస్తున్నది అని అన్నది.అలాగే పడుకున్నది. మల్లెపూల వాసన గుమ గుమా వస్తున్నది. నామీద హ్యాండ్ వేసింది.ఇది ఏమిటి అన్నాను. ఏమిలేదులే అన్నది.ఆగకుండా కాలు వేసింది .వద్దు మనిద్దరికీ వరసకాదు అన్నాను. ఒక్కసారికి ఏమికాదులే అన్నది.తరువాత నన్ను ఆమె మీదికి లాకున్నది. జాకేటు విప్పి క్రింద వేసింది.నా చేతులు గుంజుకొని వాటిపై వేసుకున్నది.ఇక నాకు కూడా ఆగలేదు.కళ్లు చెదిరిపోయెనాయె.వాటిని నా నోట్లో పెట్టింది.చీకమన్నది. చీకుతున్నాను. లంగా విప్పినాను. నాగు ఆగేట్లులేదు తొందరగా లోపల నీది పెట్టు అన్నది.పెట్టినాను. అబ్బగా చిన్నగా అన్నది. ఏమిటి నొప్పిలేస్తున్నదా అన్నాను.అదికాదు అన్నది .మరి ఏమిటి అన్నాను. ఎట్లానో వున్నది తట్టుకోలేక పోతున్నాను అన్నది. స్పీడుగా చెయ్ అన్నది.నాకు కుడా మత్తు ఎక్కింది .ఇక మొదలు పెట్టాను.అబ్బా, వామ్మో అంటున్నది.నాకు కారున్నది ,అబ్బ …అబ్బా.. కొట్టు …కొట్టు …ఆగకు… నువ్వు ..అబ్బ కార్చు.. ..తొందరగా…ప్లీజ్ …అబ్బ…అబ్బా…కొట్టు …WOO….WOW.. .WOW… WOW..WUU.. WUUUU..WOOOOOO.. ఇది జరిగిన తరువాత నేను ఒక పని వుండి బెంగుళూరు వెళ్ళినాను.*

మూడవ రోజు నాకు ఫోన్ వచ్చింది.హలో జోసేఫా మాట్లాడేది .అవును మీరు ఎవరు ? నేను నీ అత్తను .ఏమిటి కనీసం ఫోన్ కూడా చేయలేదు. ఎప్పుడు వస్త్తున్నావు .వారం తరువాత వస్తాను .కాదు అర్జంటుగా రావాలి. నీకు ఇంటర్యు కు కాల్ లెటరు వచ్చింది. అలానా ఈరోజే వస్త్తున్నాను. ఆరోజు రాత్రి పది గంటలకు అత్తయ్య ఇంటింకి చేరుకున్నాను.కాల్ లెటర్ ఇవ్వమంటే స్త్నానం చేసిరా ఇస్తాను అన్నది. త్వరగా స్నానం చేసి భోజనం చేసిన పిమ్మట లెటర్ అడిగితే పడక గదిలో ఇస్తా రా అంటూ తీసుకొని వెళ్ళింది. తలుపు గడియ పెట్టింది .నా దగ్గరకు వచ్చి మంచం పై కూర్చున్నది.లెటర్ ఇవ్వు అన్నాను. సువ్వు నన్ను క్షమించాలి. నేను నీకంటే పెద్దదానిని.పరిస్థుల రీత్యా నీకు అబద్దం చెప్పను.అంటే నాకు కాల్ లెటరు రాలేదా .అవును రాలేదు. మరి ఎందుకు అబద్దం చెప్పావు. ముందే చెప్పను క్షమించమని. ఆరోజు నన్ను లొంగదీసుకొని సంతోషపెట్టావు. నాకు ప్రతి నిముషం నువ్వే గుర్తుకు వస్తున్నావు. నాకు మల్లి మల్లి కావలనిపిస్తున్నది. నువ్వు అబద్దం చెప్పి రాప్పించావు.నేను ఇప్పుడే వెళతాను. నేను వున్నా విషయం చెప్పినాను, క్షమించమని అన్నాను,దయచేసి అర్థం చేసుకో అంటూ మంచంపై నుంచి లేచివెళ్ళింది. వెంటనే అరటి పళ్ళు తెచ్చిఇచ్చింది.సరేలే అనుకుంటూ తింటున్నాను. నేను తినుచుండగా నాకు[ఇంటర్ తరువాత ఎకాలేజిలో చేరాలి>క్లిక్ చేయండి] పెట్టమన్నది.ఎంగిలిచేసాను అన్నాను. మన ఇద్దరి ఎంగిలి ఆరోజే కలిసిపాయిండిగా అన్నది.జాకెట్ పై పైట ప్రక్కకు పడవేసింది. ఆరెండు నాకళ్లకు కన్పడుతున్నై .అలానే చూస్తున్నాను .ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు అన్నదీ.నేను చూడటంలేదు అన్నాను. పాసుకు అని లేచి మల్లి వచ్చింది.కాని రెండు వుక్సులు తీసివుండటం గమనించాను. చూస్తున్నాను. ఆరోజు నా JAAKET లోని రెండింటిని గట్టిగా పిసికినావు అవి గట్టిగా ఐనై ,కావాలంటే చూడు అంటూ వుక్సులు అన్ని తీసి చూపెట్టింది. పట్టుకొని చూడు ఎంత మొద్దుపారాయో .నేను పట్టుకొని ఎప్పటిలాగే వున్నైగ అన్నాను .నువ్వు సరిగా పట్టుకొని చూడు అన్నది.మల్లి పట్టుకున్నాను .వెంటనే నా జుట్టుపై చేతులు వేసింది .చిన్నగా వత్తు.రెండవది కూడా పిసుకు.పాలు వస్తున్నవి, నోట్లో పెట్టుకో ,వంటికి మంచిది.ఏమిటి నాచేతికి తడి తగులుతున్నది,అప్పుడే నీకు కారిందిగా అన్నది. అవును అన్నాను. నాకు కూడా కారింది అన్నది .లంగా ముడి విప్పతీసింది .లంగా క్రిందికి లాగింది.అప్పుడే కావాలా అన్నాను. ఇక ఆగటం నావల్ల కాదు అంటూ నన్ను మీదకు లాక్కున్నది. ఇద్దరం మూడులోకి వెళ్ళాము.ప్లీజ్ క్రిందికి వెళ్ళు అన్నది ,వెళ్ళాను ,చీకు…ఇంక…ప్లేజ్ …ఆపకు…నాధంట్లో వ్రేళ్ళు పెట్టు ,ఇంకా లోపలికి పోనివ్వు ,వామ్మో …అబ్బ..అబ్బా…ఇక అది పెట్టు . అది అంటే ఏమిటి అన్నాను. నీది అన్నది.నాది అంటే ఏమిటి?అని తెలియనట్లుగా అడిగాను.నీ ద్రాయర్లో లావుగా ,బారుగా వున్నది అని అన్నది. నాకు తెలియటం లేదు అన్నాను.అనగానే తనే చేత్తో పట్టుకొని లోపలికి పెట్టుకొన్నది.ప్లీజ్ లేచి చేఇ ,అబ్బా…ఉమ్మా…ఊమ్మా …ఎలా వుండి.. మొన్నటికంటే చాల బాగున్నది గాని …ఆపకు… ఇస్సా …నాకు ఆగేట్టులేదు….నన్ను ఒసే లంగా అని పిలువు ….కొట్టు… కొట్టూ…వామ్మో …వామ్మో.. అబ్బ..అబ్బా….దంచు….గట్టిగా.. ఒరేయ్ ….ఒరేయ్… నువ్వే …నా లంజ మొగుదివిర… ఈ చిన్న వయస్సులో ఇంత గట్టితనం ఎట్లా వచ్చిందిరా…ఇట్లా పీకుతున్నవెందిరా…నీయమ్మ …ఊస్స్స్ ….వమ్మ …వామ్మా….వాయ్యో…..అబ్బా.. అబ్బా…అబ్బో… అబ్బబో…అబ్బబో.. వావ్ …వావ్..వౌవో.. వావ్వో… isssooo…issssoosso..

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *