మామ భార్యతో

Posted on

మామ భార్యతో – Mama Bharya Aunty tho ఈ అనుభవం నా Mena Maama Bharya తో జరిగినది. మాది కృష్ణ జిల్లా లో ఒక పల్లెటూరు అపుడు నేను ఇంటర్ చదువు చున్నాను అపుడు నా వయసు 20 (కొద్దిగా వయస్సు ఎక్కువ) మా అమ్మకు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు అదే వూరిలో వుంటారు మా చిన్న Maama కు షుమారు ముప్పది అయిదు ఏళ్ళు వుంటాయి .

Sex Stories Telugu

కొద్దిగా అమాయకుడు Aunty వయస్సు షుమారు ముప్పయి వుంటది వాళ్ళకు పిల్లలు కలగ లేదు . వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర సౌకర్యముగా వుంటదని మేము ఎక్కువగా అక్కడే కూర్చుంటాము . Aunty పై నాకు చెడు అభిప్రాయము లేదు Maama య్య కు కూడా నేనంటే చాల ఇష్టం . అందుకే ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళే వాడు ఒక రోజు ఉదయం నేను Maama య్య . కూర్చుని టిఫిన్ చేస్తున్నాము అపుడు Aunty ఇల్లు తుడుస్తుంది Aunty వంగి ఇల్లు తుడుస్తుంటే నేను అటు చూసాను Aunty వంగి తుడుస్తుంటే జాకెట్ లో నుండి రెండు సళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి చాల బలముగా లావుగా గుండ్రముగా వున్నాయి . నేను కళ్ళు తిప్పుకోకుండా అలాగే చూస్తున్నాను ఇంతలో Aunty నా వైపు చూసింది నేను గబ్బుక్కున తల తిప్పు కున్నాను సిగ్గు వేసింది అటు వైపు కూడా చూడలేదు Aunty మా అమ్మ తో చెప్తుందేమో నని భయము గా వుంది ఇంకొక అయిదు నిముషాలు వుంది వచ్చేసాను Aunty సాయంత్రము మా ఇంటికి వచ్చింది నాకు చాల భయం వేసింది Aunty అమ్మను నా గురుంచి అడుగుతుంది.

లోపల వున్నదని అమ్మ చెప్పింది నా దగ్గరకు వచ్చింది ఏమిటి నాని పొద్దున్న చెప్పా కుండ వచ్చేసావ్ అంది Maama య్య తో చెప్పి వచ్చా Aunty ా అన్నాను ఏమిటిరా అంటూ అమ్మ వచ్చింది వీడు పెద్దోడు అయిపోయాడు వదినా అంది Aunty అమ్మో చెప్తుందేమో అనుకున్నాను అదేమిటి అమ్మాయ్ అంది అమ్మ లేక పోతే నాకు చెప్పకుండా వచ్చే వాడు కాదు ఈ రోజు చెప్పా కుండ వచ్చేసాడు అంది ఓహో అలన అంది అమ్మ అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చు కున్నాను సరే రేపు వస్తావుగా అంటూ Aunty అమ్మతో వెళ్లి పోయింది మరుసటి రోజు పొద్దున్న Maama య్య కనపడి వాళ్ళ ఇంటికి తీసు కెళ్ళాడు Aunty మాకు టిఫిన్ పెట్టి టిఫిన్ పెట్టె టపుడు తను వంగుంది అపుడు రెండు పూర్ణ కుంభాలు మళ్ళీ దర్సనం అలాగే ఒక నిమిషం చూసి తల తిప్పు కున్నాను Aunty గమనించింది .

ఏమితెలియనట్లు కాం గా వున్నాను టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఒరేయ్ నాని ఈ రోజు ఇక్కడే బోజనము చేయరా చికెన్ వండుతున్నాను అంది Aunty అలాగే Aunty అంటూ లేవ బోయాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాకు వంట లో హెల్ప్ చేయి అంది Aunty సరేలే Aunty ా అన్నాను సరే మీరు ఆ పని చూసుకోండి నేను బయటకు వెళ్లి వస్తా అంటూ Maama య్య వెళ్లి పోయాడు నేను అక్కడే కూర్చున్నాను ఒరేయ్ నీవు ఇక్కడకు రారా అంది Aunty నేను కూడా Aunty దగ్గరకు వెళ్ళాను . Aunty కు వంట లో సాయం చేయ సాగాను Aunty అడిగిందల్ల అందించ సాగాను Aunty అందాలు అపుడపుడు చూడ సాగాను అమ్మో Aunty చాల అందముగా వుంది అని పించింది Aunty సళ్ళు పెద్ద బంగిన పల్లి Maama ిడి పండ్ల లాగా వున్నాయి గుడ్డలు రెండు గుమ్మడి కాయలు బోర్లించి నట్లున్నాయి నడుము రెండు ముడతలు పడి వుంది ఇక నాకు Aunty ను చూస్తుంటే విందు భోజనం లాగుంది బయట ఎంతో మంది ఆడ పిల్లను చూస్తూ వుంటా కానీ ఈ Aunty అందము ముందు అవయవ సంపద ముందు వాళ్ళు ఎందుకు పనికి రారు అనిపించింది .

అమ్మో ఇంత అందమైన Aunty ను చేసు కున్న Maama య్య చాల అదృష్ట వంతుడు అనుకున్నానా ఆలోచనలు పైకి కనపడ నీయ కుండ Aunty చెప్పినట్లు చేస్తున్నాను . ఇంతలో Aunty ఏదో కడుగుతుంటే తన పైట జారింది నేను నోరు తెరుచుకుని అటే చూస్తున్నాను . ఏమిటి చూస్తున్నావు అంది ఏమి లేదత్తా అన్నాను . పైట సరిచేయరా బాబు అంది నేను తన పైట సరి చేశాను ఒకసారి Aunty నా వైపు జరిగింది తన సళ్ళు నా గుండెలకు తగిలాయి ఒక్కసారిగా నా మొడ్డ లేచి నుంచుంది అపుడు Aunty నా ముందుకు వచ్చి నుంచుంది తన గుద్దలు నా ముందు భాగం లో తగిలాయి నా మొడ్డ తన సీట్ ను తాకింది నాకు ఒంట్లో జివ్వు మంది నేను వెనుకకు జరిగాను ఈ లోపు వంట పూర్తి అయింది . Aunty స్నానం చేసి వస్తానని బాత్ రూం కి వెళ్ళింది తను బయట బాత్ రూం లో స్నానం చేసి లంగా టవల్ తో నా ముందు నుండే బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళింది నేను అలాగే చూస్తూ వుంది పోయాను తను నడిచి వెళ్ళేటపుడు లంగా కింది ఆ గుద్దల కదలిక నా లో కోరిక ఉవ్వెత్తున లేచే తాతలు చేసింది అబ్బా ఈ Aunty కుత్త దేన్గితే ఎంత బాగుండు అనిపించింది ఇంతలో Aunty నాని అని పిలిచింది .

Aunty గుద్దలు చూడ వచ్చు అని గబా గబా లోపలి వెళ్ళాను తను లంగా జాకెట్ పైన వుంది ఇంకా చీర కట్టు కోలేదు అబ్బో వెనుక గుద్దలు ముందు సళ్ళు Aunty అందాల విశ్వ రూపం కనిపించింది ఏమిటి Aunty ా అన్నాను ఒరేయ్ నాని జాకెట్ హుక్స్ పట్టటం లేదురా పెట్టరా అంది నేను ఆలోచిస్తుంటే ఏమిటిరా పెట్టూ అంది అలాగే Aunty ా అంటూ ముందుకు వెళ్ళాను Aunty కు వెనక హుక్స్ పెట్ట సాగాను Aunty కొద్దిగా నా వైపు జరిగింది Aunty గుద్దలకు నా మడ్డ తగులు చున్నది నా మొడ్డ బాగా తనను కొచ్చింది ఇంతలో ఏమిటిరా గుచ్చు కుంటుంది అని చేయి ని వెనుకకు జరిపింది నా మడ్డ ను ప్యాంటు పై నుండే పట్టు కుంది అమ్మో ఏమిటిరా నాని నా గురుంచి చెడుగా ఆలోచిస్తున్నావ అంది లేదత్త అని వెనుకకు జరగా బోయాను మరి ఇదేమిటి అంది అదీ అదీ అంటూ నసిగాను తను నవ్వుతు నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టుకుని నా పిచ్చి కన్నా అంది నేను మాటలాడ లేదు ఇంకా బయముగా వుంది ఈసారి Aunty వాటేసుకుని నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది Aunty సళ్ళు నాకు బలముగా హత్తుకున్నాయి వెచ్చగా తగులు చున్నాయి Aunty తన పెదాలతో నా పేదలను హత్తి ఉంచింది నా మడ్డ లేచి Aunty పూకు దగ్గరలో తగుల్లు చున్నది నాని అంది ఏమిటి Aunty ా అన్నాను ఈ Aunty నీకు నచ్చింద నేనంటే నీకిష్ట Mena ా అంది నేను మాటలాడ లేదు ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను మాట్లాడ వేరా నేను ఇష్టం లేదా అంది అదేమీ కాదు Aunty ా అన్నాను మరి ముద్దు కూడా పెట్ట వేరా అంది నేను తన పెదాలపై ముద్దు పెట్టు కున్నాను అంతేనా కొద్ది ఇష్ట Mena ా అంది నేను మళ్ళీ తన పెదాలపై ముద్దు పెట్టి తన నాలుకను నా నోటిలోకి లాక్కుని చీకు తున్నాను అబ్బో ఈ Aunty అంటే చాల ఇష్ట ముందే అంది కాహల ఇష్ట మత్త అంటూ రెండు సళ్ళు పిసక సాగాను ఏమిటిరా ఈ Aunty ను దెంగా లని తొందరగా వుందా అన్నాను అవును Aunty ా నిన్ను దేన్గాలని తొందర గా వుంది అంటూ మళ్ళీ Aunty పెదాలపై ముద్దులు పెడుతూ సళ్ళు పిసక సాగాను ఆహా ఓహో అంటూ Aunty కూడా నా పేదలను కోరక సాగింది నేను Aunty జాకెట్ హుక్స్ తప్పించాను Aunty మొహం నా ముద్దులతో నిండి పోయింది ఏమిటిరా అంతగా ముద్దులు పెడుతున్నావ్ అంది Aunty ా Aunty నీ మీద నీ కుత్త మీద చాల మోజు గ వున్నాను అన్నా సరే మరి ఇక ఈ Aunty ను నీ ఇష్ట నోచ్చినట్లు దెంగుకో నీకు అడ్డు లేదు అంది Aunty ను నిదానముగా మంచము పైకి చేర్చాను నేను కూడా Aunty పక్కకు చేరాను Aunty పొట్ట పై చేతి తో సవర దీస్తూ నడుము మడత దగ్గరకు చేరాను నడుము మడత ను కాసేపు సున్నితం గా రుద్దాను కాసేపు అక్కడ రుద్దిన తర్వాత నా చేతు లను Aunty నడుము కిందికి జరిపాను Aunty లంగా బొందు తప్పించాను అక్కడి నుండి నా చేతులు Aunty తోడలపైకి చేర్చాను కాసేపు ఆ బలమైన తొడలను రుద్దాను Aunty సన్నగా మూలుగులు మొదలెట్టింది అక్కడినుండి ఒక చేతిని రెండు తొడల మధ్యకు చేర్చాను రెండో చేతితో చను మొనలను పిసక సాగాను Aunty మూలుగు పెరిగాయి ఒక చేయి Aunty తొడల మద్య వేరొక చేతోతో ఒక చను మొన ఇక నా నోటితో ఇంకో చను మొనను చీక సాగాను

Aunty మూలుగుల తీవ్రత పెరిగి పోయింది అల కాసేపు చేసిన తర్వాత నా నోటిని Aunty పూకు దగ్గరకు చేర్చాను పూకుని కాసేపు నాకాను పూకు పై పెదాలను చీకాను పూకు లోనుండి Aunty రసాలను నా నోటిలోకి ఒక్కసారిగా పీల్చాను ఒక్కసారిగా Aunty అమ్మో చంపెస్తున్నవురా అంది Aunty రసాలు నా నోటిలోకి వుప్ప వుప్ప గా వస్తున్నాయి Aunty మూలుగుల తీవ్రత పెరిగి కేకలుగా మర సాగింది అమ్మో చంపెస్తున్నవురా నా పూకులోకి నీ దద్దు దిన్చేయర అని నన్ను తన వైపుకు లాక్కుంది నేను తన పెదాలపై ముద్దు పెట్టి ఎలా వుంది Aunty ా అన్నాను అబ్బో బ్రహ్మాండ ముగా వుందిరా అంది త్వరగా నీ మడ్డ ను నా పూకులో దిన్చేయర నేను తట్టు కోలేక పోతున్నాను అంది నేను లేచి తన రెండు కాళ్ళ మధ్యకు చేరాను Aunty తొడలను దూరము చేశాను వాటి మద్యన ఆమె మదన మందిరము విచ్చుకుంది నేను నా మద్దను నిదానముగా లోపలి తోసాను నా మద్దను పూర్తిగా లోనికి తోసేసాను అమ్మో లోపలికంతా తోసేసావురా అంది

Aunty ఇక స్ట్రోక్స్ మొదలెట్టాను ఎత్తెత్తి దేన్గుతుంటే Aunty పూకు లోనుండి రసాలు కారిపోతున్నాయి అమ్మో ఏమి డెంగు తున్నవురా నీ అమ్మ న కోసమే కన్నదేమిర నిన్ను బలే పోటు గాడివిర కొట్టు అట్టాగే కొట్టు అనసాగింది నేను ఉత్సాహముతో ఇంకా కొట్ట సాగాను అమ్మో ఏమి డెంగు చున్నవురా నీ మొడ్డ గొప్పదిరా నా పూకు బలుపు ఈ రోజు తో తీరి పోవాలిర నీ మొడ్డ దెబ్బకి నా పూకు వాచీ పోతుందిరా నీతో ఒకసారి దేన్గించు కుంటే ఆడది నిన్ను వొడల లేదురా నా పూకుని నన్ను అమ్మో అనిపిస్తున్నవురా నా లంజోడ ఏమి దెంగు తున్నవురా మొడ్డ గల మొగాడివిర ఎంత టి ఆడదైనా నీకు దాసోహమెర దేన్గర దెంగు నీ Aunty ను దెంగు స్వర్గం చుపుతున్నవురా అంది నేను సళ్ళు బలముగా పిసుకుతూ ఇంకా బలమైన స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్నాను . Aunty కు ఇంకా ఊపు వచ్చింది . దెంగు దెంగు నా లంజ కోడాక పగల దేన్గర నా పూకు అమ్మో అబ్బో అంటూ Aunty కరచేసు కుంది నా మడ్డ Aunty రసాలతో తడిసి పోయింది నేను ఇంకా స్పీడ్ పెంచి తప తప కొట్ట సాగాను హూ ఆహా అంటూ Aunty మూలగ సాగింది కాసేపు దెంగి నేను నా రసము Aunty

పూకులో వదిలేసాను కాసేపు ఇద్దరమూ అలాగే వుంది పోయాము తర్వాత లేచి కడుగు కున్నాము బట్టలు వేసుకున్నాము Aunty నా వొళ్ళో తల పెట్టుకుని పడుకుంది కాసేపటికి Maama య్య వచ్చి తలుపు కొట్టాడు Aunty తలుపు తీసింది బోజనము చేయ లేదా అని అడిగాడు మీ కోసమే చూస్తున్నాము అంది Aunty ఆ ఎందుకు నాని కి ఆకలి గా ఉందేమో అంది నాని నాకు కూడా ఆకలి తీరిందిలే అంది అదేమిటి బోజనము చేయలేదు అన్నావుగా అన్నాడు నా పిచ్చి Maama వంట చేసేటపుడు కొద్ది గ తిన్నములే అంది సరే రండి బోజనము చేద్దాము అన్నాడు ముగ్గురము బోజనము చేసాము మద్యాహ్నం Maama య్య బయటకు వెళ్ళగానే మళ్ళీ వేసుకున్నాము ఇక అక్కడినుండి నా మకాము ఎప్పుడు అక్కడే ఇంతలో Aunty య్య కు కడుపు వచ్చింది Aunty ా నాకు అలవాటు చేసావు నీకు నెలలు నిండిన తర్వాత నా మడ్డ కు పని ఎలా అన్నాను నీకు నేను చూస్తా లేరా అంది అయిపొయింది ………..

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *