అహ ఏమి అదృష్టం 1

Posted on

ఈ స్టోరీ ఆధునికంగా ఇంకా అభివృద్ధి చెందని, చెందబోతున్న కాలానికి సంభందించి ఊహించి రాసిన కథ. టైటిల్ లో ఉన్నట్టుగా ఒక స్త్రీ వేశ్య గా ఎలా మారింది. తన జీవితం ఎలా సాగింది అనేది కథ. వివర్స్కి, రీడర్స్ కి చదివేటప్పుడు ఆసక్తిగా ఉండాలని ఈనాటి శృంగార పద్ధతి నీ జోడించి రాయడం జరిగింది.

ఈ కథలో వచ్చే శృంగార సన్నివేశాలను పండించడానికి. ఈ నాటి ఆధునిక శృంగార పద్దతులను ఉపయోగించడం జరిగింది అని పాఠకులు గమనించగలరు. ఇక కథ విషయానికి వస్తె, మిరు తరచుగా చదివే, వినే శృంగార కథలు కుంచం భిన్నంగా నూత నంగా, ఉండాలని ఒక ప్రయోగంగా రాసిన కథ.

కనుక పాఠకులు దీనిని ఒక శృంగార కథలా కాకుండా ఒక ఫీల్ గుడ్ స్తోరిలా చదవాలని మనవి. ఈ స్టోరీ మి మనసుకు హత్తుకునేలా రాయాలని. అలాగే రాశాను అని నా అభి ప్రాయం. మీకూ ఈ స్టోరీ అలానే అనిపిస్తే మి అభిమానాన్ని లైక్స్, కామెంట్స్,ఫీడ్ బ్యాక్ రూపంలో నాకు తెలియజేస్తారు అని ఆశిస్తూ కథలోకి వెళ్దాం.

అది ఒక 250 నుండి 300 గడపలు కలిసి ఒక ఉరుగా ఏర్పడిన చిన్న కుగ్రామం. అదే గ్రామంలో రాధ, సబ్బుడు, అనే దంపతులు. పెళ్లి అయి 7 ఏళ్లు అయినా తన కడుపున కాయ కాయలేదు అన్న ఒక్క భాద తప్ప. ఈ చికూ చింతా లేని ఆనంద జీవితం. వాళ్ళ భాదను ఇక చూడలేను అన్నట్టు పైవాడు.

రాధ కడుపున ఒక కాయ కాసేలా చేశాడు. కానీ విధి లిఖితం. తనకు నాలుగు నెలలు నిండే సరికి సూబ్బుడు అనారోగ్యంతో కాలం చేసి. రాదని ఒంతరి ఆడదాన్ని చేసి వెళ్ళిపోయాడు. భర్త పోయాడు అన్నా భాదను తనకు పుట్ట బోయే బిడ్డకోసం దిగమింగుకుని. ఇరుగు పొరుగు అందించే చేయుతతో జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంది. అలా తనకి 9 నెలలు నిండాయి.

ఒక రాత్రి వేళ పురిటినొప్పులు మొదలయ్యాయి. ఇరుగు పొరుగు ఉన్నవారు మంత్రసాని నీ పిలు చుకువచ్చారు. జోరువానలో రాధ ఒక పండంటి ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది. తనకి జానకి అని నామకారణం చేసింది. జానకి 3వ ఏట తన తల్లి రాధ కూడా కాలం చేసి జానకిని అనాధ చేసి వెళ్ళిపోయింది. గ్రామ ప్రజలు కలిసి రాధ అంత క్రియలు చేశారు.

జానకి మీద జాలితో, ప్రేమతో ఉరి ప్రజలు తలా ఒక పూట భోజనం పెట్టే వారు. అలా ఉరి ప్రజలు తన మీద చూపే ప్రేమ వల్ల తనకి తెలిసి తెలియని వయసులో తన తల్లి తండ్రి పోయారు అని. తను అనాధ అనే విషయాన్ని మర్చిపోయేలా చేసింది. అలా ఒక పూట ఒక ఇంట్లో ఇంకో పూట వేరే ఇంట్లో వారు పెట్టింది తిని.

తన ఈడు పిల్లలతో కలిసి ఆడు కుంటూ కాలం గడుపుతోంది. అలా తనకి 13 ఏళ్ల వచ్చేసరికి తిన్న ప్రతి ఇంట్లో అంట్లు తోమ డం, ఇల్లు వాకిలి ఊడవడం లాంటి చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ వాళ్ళ రుణం తిరుచుకుంటు ఉంది. తనకి 17 ఏళ్లు వచ్చేసరికి మంచి అందమైన కుందనపు బొమ్మల మారింది.

ఊరి జనమంతా తన ఆండంగురించే మాట్లాడు కోవడం మొదలుపెట్టారు. అలా ఒక రోజు తన ఈడు పిల్లలతో దాగుడు మూతలు లాంటి ఆట ఆడుకుంటూ. ఒక అబ్బాయితో పాటు తను ఒక చోట దాక్కుంది. పక్కనే ఉన్న అడివి ప్రాంతం లో వారు ఆట ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. ఇద్దరు దొరక కూడదు అని, ఆ అడవిలో ఇంకుంచం లోపలికి వెళ్ళి దాక్కున్నారు.

సాయంత్రం వేళ దాటి చీకటి పడుతుంది. ఇక వారే గెలిచారు అనుకొని ఆనందం తో ఇక ఇంటికి వెళ్దాం అని బయలుదేరారు. కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండానే చాలా లోపలికి వెళ్లడంతో దారి తప్పారు. అదే సమయంలో జోరున వాన మొదలైంది. ఇద్దరికీ బెరుకుగా, భయం మొదలైంది. ఇక దారి తిన్ను తెలియదు కనుక అందులో వాన తడవకుండా ఉండడానికి ఒక పెద్ద చెట్టుకింద వెళ్ళారు.

మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి అందులో చీకటి పడిపోవడంతో కళ్ళు పొడుచుకుని చూసిన ఏమి కనిపించడంలేదు. చెట్టు కింద ఉన్న తడిసి పోతున్నారు. లాభంలేదని జానకి తో పాటు ఉన్న కుర్రాడు ఆ చీకటిలోనే జానకిని తీసుకొని ఒక గుహలంటి ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు. వాన నుండి విముక్తి కలుగుతుంది వాళ్ళకి.

హమ్మయ అనుకున్నారు. ఆ చీకటిలోనే అక్కడే ఉన్న పుల్లలను ఎరి యువకుడు మంట వేశాడు. కొద్దిగా వేడి కూడా దొరికింది వాళ్ళకి. ఇటు ఉరి జనం ఇద్దరు పిల్లలు అడవిలో తప్పి పోయారు అని ఆందోళన పడుతు కొద్దిగా వర్షం తగ్గాక కాగడాలు సాయంతో వెతుకులాట ప్రాంభించారు.

కానీ వీరిద్దరూ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి పోవడంతో వెనుదిరిగి వచ్చారు కనబడక. ఆ కుర్రవాడి తండ్రి ఆందోళన పడుతుంటే ఉరి జనం ధైర్యం చెప్పారు. అయిన వాడికి అడవి కొత్త కాదుకదా చీకటిలో దారి తేలిక ఎక్కడైనా ఆగిపోయి ఉంటారు. భయపడమక తెల్లారే వస్తరులే అని నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.

అక్కడ జానకి తనతో ఉన్న యువకుడు ఆ మంట దగ్గర చేరి వేడి పొందుతున్నారు. పూర్తిగా తడిసిపోయి ఉండడం వల్ల చలికి ఆ వేడి సారి పోవడం లేదు. ఆ గుహలో ఉన్న ఆకులు చిన్న చిన్న పుల్లలను వేస్తూ మంట ఆరిపోకుండా చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఆ కుర్రాడు తన చొక్కా, నిక్కరు విప్పేసి గొచి మీద ఉండి.

తడిసిన తన బట్టలను పిండుకొని నేలపై పరిచాడు. జానకి లో ఉండే సహజమైన ఆడతనం కొద్దిగా సిగ్గుపడేలా చేసింది. తను అలా చేయడానికి సాహసించలేదు. అలాగే తడిసిన బట్టలోనే ఉంది. కానీ కుర్రాడు నువ్వు కూడా బట్టలని పిండుకో. నేను అటు తిరుగుతా అని చెప్పడం తో జానకి సిగ్గుతో, భయంతో అయిన తన వస్త్రాలను విప్పి పిండుకుంది.

అప్పట్లో బ్రాలు డ్రాయేరు ఉండేవి కాదు. కానీ అతను చేసినట్టు తన బట్టలను ఆరేవేయకుండ మళ్లీ వాటినే వేసుకుంది. కాసేపటికి వాన తగ్గింది. కుర్రాడు వెళ్ళి కొన్ని పళ్లు తెచ్చాడు అక్కడ దొరికేవి. వాటిని తిని ఆ వర్షపు నీళ్ళు తాగి కడుపు నింపుకున్నరు. అక్కడే నిద్రకి ఉపక్రమించారు.

వాన తగ్గిన జోరుగా వీస్తున్న గాలి వణుకు, చలి పుట్టిస్తుంది. అందులో జానకి తడిసిన బట్టలో ఉంటం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. మంటకు దగ్గరగా పడుకున్నారు. నడి జామున హా ఆ హా ఆ హా ఆ అంటు జానకి చేసే శబ్ధం తో అతనికి మెలుకువ వచ్చింది. జానకి నీ చూస్తే వణికి పోతుంది.

అతను జానకి పక్కన చేరుకొని మంటల్లో చేతులు పెట్టీ ఆ వేడిని జానకి చెంపలకు, చెవులకు, చూపిస్తూ. తన అరచే తులను, కాళ్ళను రుద్దుతూ వేడి పుట్టిస్తున్నడు. జానకి మొదటి సారిగా ఒక పురుష స్పర్శని ఫీల్ అవుతుంది. అటు అతను కూడా మంచి ఆలోచ నలతో చేస్తున్న మొదటి సారి ఒక స్త్రీని ముట్టు కోవడమ్ అనే ఫీల్ తనలో కూడా కలిగింది.

తను జనకిలో పుట్టించే వేడి కి కొద్దిగా నియం త్రణలోకి వచ్చింది. అతను జానకి పక్కన కూర్చొని తన చెంపలకి ఆ చలిమంట వేడిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అలా తన పక్కనే పడు కున్నాడు. ఇద్దరి శరీరాలు ఒకరిని ఒకరు తాకు తున్నాయి.అలా ఇద్దరిలోనూ సహజమైన శృంగార వాంఛ పుట్టింది. ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు కౌగలించుకునేలా చేసింది.

ఆ కౌగిట్లో నీ వేడిని ఇద్దరు ఆస్వాదిస్తూ, ఇంకా గట్టిగా ఒకరిని ఒకరు హత్తుకున్నారు. అలా హత్తుకోవడం జానకి ఎద ఒత్తులు తన ఛాతీకి మెత్తగా తగ లడం. అతనిలో శృంగార సంభోగ కోరికను రగిలించింది. మెల్లగా జానకి శరీరం మీద చేతులు ఆడిస్తూ తన మోము మీద ఒక ముద్దు పెట్టాడు. జానకి ఆ ముద్దుకి పరవశించి పోయింది
మొదటి ముద్దు.

అతను ఆలస్యం చేయలేదు. నడుముని తడిమాడు. అతని చేతి స్పర్శకి మృదుత్వానికీ, జనకీ లో ఏదో తెలియని పరవశం.తను అతనికి లొంగిపోయింది.అతను జానకి పై వస్త్రాన్ని తొలగించాడు. జానకి సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంది. నిగనిగలాడుతూ, నిమ్మ పండు రంగులో దబ్బకాయ సైజులో ఉన్న తన సళ్ళను రెండు చేతుల్లోకి తీసుకొని సున్నితం గా వత్తాడు.

ఆ చేతి స్పర్శకి అతను కలిగించిన వత్తిడికి పరవసించి పోయింది.అతను ముందు కువంగి జానకి సళ్ళను నోట్లోకి తిసుకున్నాడు. ఏదో తెలియని తియ్యని అనుభూతిని మొదటి సారిగా జానకి అనుభూతి చెందింది. అతను జానకి సళ్ళ మీద సూదుల్లా పొడుచుకొని వచ్చి ఉన్న ముచ్చికలను తన మునిపంటితో కొరికాడు.

జానకి కింద పేదం తన మునిపంటి కింద నలిగింది.ఆ చర్యకి. అతను వాటితో కాసేపు ఆడుకొని జానకి కింద వస్త్రాన్ని తొలగించాడు. అతను అలా తన వస్త్రాన్ని తొలగిస్తుంటే, తన చేతి స్పర్శనీ తన శరీరం అనుభూతి చెందింది. అతను కింద వస్త్రాన్ని తొలగించి చూడగా. నల్ల గా ఆమె పుట్ట (యోని,పుకూ) చుట్టూ ఉన్న చిన్న నల్లమల అడవి కనబడింది.

అతను తన గొచి తొలగించాడు.అప్పుడే బుట్టలో నుండి బుసలు కొడుతూ. బైటికి వచ్చిన నల్ల త్రాచు పాములా ఉన్న తన అంగాన్ని చూసి జానకి కొద్దిగా భయపడింది. కానీ తనలో రేగిన కామ వాంఛ ఆ భయాన్ని అధిగమించింది. ఆ పాము తనకు అందించ బోయే సర్గసుఖాలను, ఇంకా తియ్యని భాదను ఊహించుకుంటూ.

తనకు తెలియకుండానే తన పంగలు రెండు పక్కకి జరిగాయి. స్సమ్మోహన భరితమైన జానకి అతనిని తనమీదకి ఆహ్వానించే చూపులతో చూస్తుంది. అతను కూడా తన పామును ఆ అడవి మాటున దాగి ఉన్న పుట్టలోకి పంప డానికి సన్నద్ధం అయ్యాడు. అతను తన రెండు మోకాళ్ళ మీద చిన్నపిల్లాడిలా ముందుకు జరిగి లోపల పంపడానికి ప్రయత్నించాడు.

కానీ తన యోని బిగుతు గా ఉంది. అతనికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. లోపలికి వెళ్ళేముందు, ఆ ప్రదేశాన్ని చూడాలనిపించింది. ఆ మొక్కలను(ఆతులను) పక్కకి జరుపుతూ ఉంటే జానకికి చక్కిలి గిలి పెట్టినట్టు ఒళ్లంతా రోమాలు నిక్క బొడుచుకున్నై. అతను వాటిని పక్కకి అని మొదటిసారిగా ఒక పువ్వును చూసాడు.ఆగలేక పువ్వును ముద్దా డాడు.

జానకి వేరే లోకంలో వీహరించింది. ఆ స్పర్శకి అది అతను గమనించి ఇంకా ముద్దులు పెడుతూ, జానకి పువ్వు పెదాలను. తన రెండు చేతుల రెండు చూపుడు వేళ్ళతో పక్కకి అని అక్కడ కనిపించిన దృశ్యానికి. తన కళ్ళలో రక్తం చిమ్మినట్టు ఎర్రబడి తెలియని కసి రేగింది. ఎర్రగా ఉన్న తన పువ్వులోని భాగాన్ని చూసి తినే వస్తువులుగా అనిపించి. తన నాలుకని అక్కడ పెట్టాడు.

జానకి అతను చేసిన చర్యకి ఇస్ అహ్ అంటు వింతలోకంలో ఆ హాయిని అనుభవిస్తూ విహరించసాగింది. అతను పువ్వు లోపల నాలుకని ఆడిస్తూ ఉండగా ఆ పువ్వు తన మకరందాన్ని విడుదల చేసింది. అది అతని నాలుకకి తగిలి ఏదో కొత్త రుచిని రుచి చూస్తున్నట్టు అనిపించింది.

అలా ఆ మకరం దాన్ని పూర్తిగా నాలుకతో శుభ్రం చేశాడు. ఇక తను శృంగారంలో,సంభోగంలో ఎంటి అను భవం ఉన్నట్టు, జానకి పువ్వు సంపర్కానికి సిద్ధమైనట్టు అనుకున్నాడు. తన అంగాన్ని పువ్వులోకి ప్రవేశ పెట్టాడు. జానకి పువ్వు మకరందాన్ని విడుదల చేసి కొద్దిగా మెత్తబడి తడిగా మారి అంగప్రవేశానికి దారి ఇచ్చింది.

అతని అంగం కొద్ది కొద్దిగా లోపలికి వెళ్తూ నొప్పి నీ కలిగిస్తుంది. అలా బిగుతైన పువ్వు పెదము ను చీల్చుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళింది. ఆ నొప్పి నీ తట్టుకోలేని జానకి పెద్దగా భరించలేని నొప్పి కి అమ్మా అని కేక పెట్టింది. జానకి పెట్టిన కేక ఆ గుహలో 30 సేకన్లవరకు ప్రతిధ్వనించింది. అతను జానకి తొడల మీద చేతులు వేసి నాట్యం ఆడుతున్న పాములా.

తన నడుముని ఊపుతున్నాడు. జానకి నొప్పిని అందులోని తియ్యని భాదను అనుభవిస్తూనే తన చేతు లను నేలపై కొడుతుంది. అతను జానకి నడుం తడుముతూ తన చర్యలో వేగం పెంచాడు. ఆ వేగాన్ని,అది కలిగిస్తున్న భాదని భరించలేని జానకి అహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అంటు తన కళ్ళలో నుండి నీళ్ళనీ ఆపుకోలేక.

బైటికి వదిలింది అలా 15 నిమిషాలు గడిచాక అతను మొదటిసారిగా స్కలనంలోని హాయిని మాధుర్యాన్ని పొందుతూ స్కలనం చేసేసాడు. ఆహ్ ఆహ్ అంటు దీర్ఘం తిస్తు. అలా జానకి మీద వాలి పోయాడు ఏదో యుద్ధం గెలిచినట్టు. జానకి అతనిని అక్కున చేర్చుకుంది.అతను అందించిన శృంగారంలోనీ మొదటి మాధు ర్యాన్ని అనుభవిస్తూ.

ఆ రాత్రంతా అలా పెనవే సుకొని, పడుకున్నారు. తెల్లవారి మెలుకవ వచ్చి కళ్లు తెరిచారు ఇద్దరు. తాము ఉన్న పరిస్తితి చూసుకొని విడిపోయారు. ఒకరిని ఒకరు చూసుకొని రాత్రి జరిగిన, చేసిన పని గుర్తుకు వచ్చి ముసి ముసిగా నవ్వుకొని. అతను మరో సారి జానకి సన్నులను చేతిలోకి తీసుకొని నొక్కుతూ నోట్లో పెట్టుకొని.

వాటినిలోని పారవ శ్యాన్ని అతని అనుభవిస్తూ జానకి కి కూడా ఆ పారవశ్యాన్ని ఇస్తు కాసేపు అందులోని మాధు ర్యాన్ని అనుభవించి విడిపోయి. తమ తమ వస్త్రాలను ధరించి, అక్కడి నుండి ఇంటి బాట పట్టారు. ఆ క్షణమే వాళ్ళిద్దరూ తాము చేసిన శృంగార సంభోగాన్ని మర్చిపోయారు.

ఏదో ఉద్రేకంతో, సమయం, సందర్భం అనుకులించి విధి వారితో చేయించిన ఒక కామ క్రీడ లా భావించారు. తప్ప ఒకరి మీద ఒకరు ఇష్టం తో చేసుకున్నది కాదు. అందుకే ఆ గుర్తులను అక్కడే వదిలేశారు ఇద్దరు. అందులో జానకి అనాధ, అతను అగ్ర కులానికి చెందిన వాడు. ఇద్దరు కలిసి జీవించడం అసాధ్యం.

ఏదో చలికి పుట్టిన కామ వాంఛ ఇద్దరినీ కలిపింది అనుకొని ఇద్దరు ఎవరికి వారు సర్ది చెప్పుకున్నారు. గ్రామానికి చేరుకున్నారు ఎలానో. ఇద్దరు క్షేమం గా ఉండడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇక ఆ రోజు నుండి ఇద్దరు ఎదురు పడిన తల దించుకొని వెళ్ళి పోయేవారు. కొన్ని రోజులు గడిచాయి.

అతను అతని మిత్రులు కలిసి కట్టెల కోసం అడవికి వెళ్లారు. కట్టెలు కొట్టుకొని బయలుదేరే ముందు తాము తెచ్చుకున్న సద్ది ముటలను విప్పి తిన్నారు. తిన్నాక కాసేపు విశ్రాంతి కోసం ఆగారు. అలా కబుర్లూ చెప్పు కుంటు, అవి కాస్త శృంగార మాటల్లోకి జారాయి.
అలా ఆ మాటలు అతనికి జానకిని గుర్తుకు చేశాయి. తమ మిత్రుడు ఒక్కసారిగా ఆలో చనలో పడటంతో అందరూ ఏమైంది అని అడి గారు. మాయ దటివేయడనికి చూసాడు. కానీ అతని స్నేహితులు వదల్లేదు. ఏదో దస్తున్నవు అని చెప్పకపోతే తమ స్నేహం మీద ఒట్టు అని. ఇక తనతో స్నేహం చేయమని బెదిరించారు.

అతను సరే అని వాళ్ళతో ఈ మాట ఎక్కడ చెప్పకూడదు అని. తను సంభోగించిన జానకి పట్ల ఎలాంటి తప్పుడు ప్రవర్తన చేయకూడదు అని ఒట్టు వేయించుకున్నాడు. వాళ్ళు కూడా మనస్పూర్తిగా నీవు సంభోగించిన స్త్రీ మాకు సోదరితో సమానం అని ఒట్టు వేశారు. ఆ కాలం లో ఒట్టుకి, నోటి మాటకి చాలా విలువ ఉండేది.

అందుకే అతను ఆరోజు జరిగిన సంఘటనను తను జానకితో తో చేసిన సంభోగం. ఎలా, ఏమి చేశాడు, ఆ రోజు తను పొందిన హాయ్ సుఖం అన్ని పూసగుచ్చినట్టు చెప్పాడు. అహ ఏమి అదృష్టం పెళ్లి కాక ముందే శోభనం లొని సుఖం అనుభవించావ్ అంటుంటే కొద్దిగా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాడు.

వాళ్ళు కూడా తమ మాటకి కట్టు బడి ఉండి అక్కడే ఆ విషయాన్ని మర్చిపో యారు. కానీ వీళ్లకు తెలియని విషయం అదే గ్రామానికి చెందిన ఒక మూలికల కోసం వచ్చిన ఒక అతను. వారి మాటలను చాటుగా విన్నాడు. ఆ మాటలను విన్నప్పటి నుండి తనలో కూడా కామ కోరికలు పురుడు పోసుకున్నాయి మళ్లీ.

అతని పేరు రంగయ్య. మంచి మనిషి దయ కల వాడు. అందరికీ సహాయం చేసే గుణం కలిగిన వాడు. రంగయ్యకి భార్య లేదు. పిల్లలు లేరు. అతనికి 40 ఏళ్లు ఉంటాయి. రంగయ్య జానకి అందాలు, సొగసు, సొంపులు, సంపద గురించి అతను వివరంగా చెప్పడం విని. ఎలాగైనా తను ఆ సౌందర్యవతి జానకి నీ అనుభవించాలి అని అనుకున్నాడు.

ఎప్పుడు జానకిని ఆ ఉద్దేశంతో చూడని రంగయ్య జానకి లోసంపద గురించి విని ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. లేకపోతే ఇన్నాళ్లుగా తల్లి తండ్రి లేని అనాధ పిల్లగా జాలిగా చూసి దయ హృదయంతో. తనకి తోచిన విధంగా సాయం చేస్తూ వచ్చాడు. ఇప్పుడు తను చేసిన సాయానికి రుణం తీర్చుకోవాలి జానకి అనుకున్నాడు.

తరువాత ఎం జరిగింది అని తరువాయి భాగంలో చెప్తాను. పాఠకులకు మళ్లీ మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఇది రోజు మిరు నేను చదివే శృంగార లేదా సెక్స్ కథలాంటిది కాదు. ఈ కథని అలా అనుకొని చదవవద్దు ప్లీజ్.
కానీ ఈ భాగం తరువాత మిరు ఆశించిన దానికి మించి శృంగార సన్నివేశాలు ఉంటాయి.

కాబట్టి వాటిని కూడా చదివే ముందు పరిచయ భాగంగా రాసిన ఈ కథకి నేను ఆశించిన. ఆశిస్తున్న స్థాయిలో లైక్స్, కామెంట్స్,ఫీడ్ బ్యాక్ ఇస్తారు అనుకుంటున్నా. ఇంతకంటే ఇంకా ఎం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు ఇప్పటికే స్టోరీ లెంగ్త్ ఎక్కువ అయింది. ఒక ఫీల్ గుడ్ లేదా నావెల్టి స్తోరిల చదవండి.

ఉంటాను తరువాయి భాగంతో త్వరలో మీముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు. ఇలాంటి కథ రాయడానికి కారణం రోజు చదివే సెక్స్ స్టోరీస్ మీద మి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గడం గమనించాను. అవే అవే స్టోరీలు, అదే సెక్స్, కొత్తదనం లేకపోవడం వల్ల స్టోరీలకు రెస్పాన్స్ ఉండడం లేదు.

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *